1986-1987 – Josef

…är en naturlig fortsättning på Jacob (som var far till Josef). Musiksällskapets uppsättning bygger på en musikal av Andrew Lloyd Webber och Tim Rice,”Joseph and the Technicolor Dreamcoat”.

Musikalen översattes till svenska av medlemmar i Musiksällskapet. Vivi-Anne Forsgren bearbetade och regiserade, Bengt Ström skrev arrangemang och dirigent, liksom i alla tidigare uppsättningar, var Lennart Forsgren.

Huvudrollen spelades av kyrkoherden i Bygdeå, Sven-Olof Hägglund. Det blev nytt rekord i antal föreställningar; 30 st varav 2 på Idunteatern i Umeå.